Mama
Back
Mama este părintele biologic sau social de gen feminin al unui copil. În general mamă este numită femeia care naște sau a născut un copil. Mama se ocupă în majoritatea cazurilor împreună cu tatăl de educația și îngrijirea copilului. Ambii părinți dețin dreptul de educare al copilului. Există însă și cazuri în care numai un părinte are acest drept. În unele țări și părinții de același sex (homosexualitate) au acest drept.


Tata
Back

Tatăl este părintele biologic de sex masculin al unui copil indiferent dacă copilul s-a născut din părinți căsătoriți sau din părinți necăsătoriți. Împreună, mama și tatăl, plus eventualii frați și surori reprezintă familia minorului. Bunicii, unchii, mătușile, verii primari sau secundari reprezintă familia extinsă. Tatăl se ocupă în majoritatea cazurilor împreună cu mama de educația și îngrijirea copilului. Ambii părinți dețin dreptul de educare al copilului. Există însă și cazuri în care numai un părinte are acest drept . În unele țări și părinții de același sex (homosexualitate) au acest drept.